Ürün Kodu : 5222

Ürün Adı : Pompalar ve Filtreler

Havuz Pompaları ve Filtreleri

.

.

.

.

amoxicillin cost without insurance

amoxicillin price without insurance click buy amoxicillin without insurance

buy amoxicillin canada

antibiotic without insurance

citalopram

citalopram website

citalopram

citalopram positive-dogtraining.co.uk

nolvadex

nolvadex detskafotografka.sk

imuran

imuran

buy fluoxetine

buy fluoxetine

where to buy low dose naltrexone

buy naltrexone 3mg click

over the counter albuterol

albuterol otc equivalent andrewwestgarth.co.uk

paroxetine sevrage

paroxetine effet movidafm.net

symbicort asthma related death

symbicort asthma action plan website

progesterone fiv

progesterone effet click

domperidone notice

domperidone

adderall and weed studying

adderall and weed in my veins

sertraline with alcohol

sertraline and alcohol blackouts azpodcast.azurewebsites.net

terbinafin nebenwirkungen

terbinafin online terbinafin bivirkninger terbinafin pro medicin

Havuzlarda kullanılan pompalar, yapıları itibari ile büyük debili ve düşük basınçlı tek kademeli santrifuj pompalardır. Havuzun suyu kimyasalalrın etkisinden veya deniz suyu ile doldurulacak havuz ise, tuzlu suyun korozif etkisinden zarar görmemesi için termo-plastik gövdeli pompalar, ön koruyucu sepetleri (halk dilinde kıl tutucu) ile iliştirilmiş olarak tercih edilirler. 60m3/h'a kadar kapasiteli plastik gövdeli havuz pompaları 2800  d/d hızla ve daha büyük kapasiteli metal gövdeliler ise 1400d/d hıza sahip olmalarına rağmen çok gürültü yapmazlar. Plastik pompaların koruyucu ön filtreleri gövdelerine bağlanmıştır. Elektrik motorları,neme karşı korunmuş, kapalı tipte bir veya üç fazlı olabilir.

Havuzun, pompa ve filtre dairesinden epey uzakta olması ve/veya pompaların su yüzeyinden çok aşağı kotlarda bulunması, sirkülasyon sisteminin basınç kayıplarının fazlası ile yükselteceğinden plastik pompalar yeterli olmayabilir. Bu takdirde metal gövdeliler seçilir. Gövdesi,fanı ve mili paslanmaz çelik, bronz veya benzeri malzemeden imal edilmiş korozyon etkisine dayanıklı pompalar kullanılır. Az sayıda pompayla büyük sirkülasyon debisi sağlanmak isteniyorsa, metal pompalar tercih sebebi olabilir. Metaal pompalar 1400d/d hızlı olarak seçilmelidir. 20-35 mss basınçlı metal pompa kullanılırsa, filtre gövdelerinin de bu basınca dayanıklı olanı seçilmelidir. Ya paslanmaz çelik gövdeli filtre, ya da yüksek basınçlı gövdeye sahip dayanıklı filtreler seçilir. Bu seçimin de proje ve raporunda dikkat çekecek şekilde belirtilmesi gerekir. Gerek kullanım amacına yönelik havuzlarda, asıl pompaların sayısına ilaveten bir adet yedek pompa da konulmalıdır.

YÜZME HAVUZLARI İÇİN SEÇİLEN FİLTRELER

-Kuvars kumlu (0.4-0.6 mm tane büyüklüklü) tek veya aktif karbon ve kuvars tabakalarından oluşan çok katmanlı filtreler. (Yüzme havuzlarında tek katmanlı kuvarsa kumlu filtreler çok yaygın kullanılmaktadır.)

-Diatomit filtreler : 1-1.5 mikron büyüklüğündeki kir tanlerini tutabilen kaliteli filtrelerdir. Bu filtrelerde su süzme hızı 20m/saat alınır.

-Kartuş filtreler  (SPA ve şok havuzu gibi küçük hacimli havuzlarda kullanılır). Kartuşlar bobin şeklinde olup, kağıt veya ip sargılıdır.

KUVARS KUMLU FİLTRELERDE SÜZME HIZLARI

Türk standartlarında, her türlü havuzların filtrelerinde su süzme hızı aynı değerlerde kabul edilmiştir.

-Tatlı su bulunduran havuz filtreleri için, 30m/saat,

-Tuzlu su bulunduran havuz filtreleri için, 25m/saat,

Ayak yıkama ile meydan havuzlarının filtreleri çevreden gelen çok miktarda toz ile sık sık kirlenerek tıkanırlar. Bu tür havuzlarda filtrenin kesidi hesaplanırken su geçiş hızı (10m/saat) kadar azaltılmalıdır. Böylece filtre kesidi normal havuzlarınkine göre büyütülmüş olur.

DENGE TANKI VE HACİM

Denge tankının yarısı dolu iken , su yüksekliği 60 cm2den az olmamalıdır. Böylece pompa çalışırken hava emmeyecek, filtreleme aksamayacak ve filtrelenecek debi azalmayacaktır.

-Denge tankının pompa emiş noktasından taşma borusuna kadar faydalı yüksekliği en az 140 cm olmalıdır. Açık havuzlarda, rüzgarın etkisi ile taşan sular denge tankına sığmalıdır. Keza açık ve kapalı havuzlarda yüzücüler de, kişi başına takriben 100'er litre su taşırlar.Yüzücü yoğunluğu havuzda önemli bir faktördür. Bir yüzücüye isabet eden havuz alanı büyüdükçe havuzun kirlenme oranı azalacaktır.

BORULARDA SU AKIŞ HIZLARI

Yüzme havuzlarında genellikle pvc sert borular kullanılır, montaj işçiliği kolaydır. Destekler arası esneme ve eğilmeler düşünülerek 10 bar borular tercih edilir.havuzda önemli bir faktördür. Bir yüzücüye isabet eden havuz alanı büyüdükçe havuzun kirlenme oranı azalacaktır.

BORULARDA SU AKIŞ HIZLARI

Yüzme havuzlarında genellikle pvc sert borular kullanılır, montaj işçiliği kolaydır. Destekler arası esneme ve eğilmeler düşünülerek 10 bar borular tercih edilir.Bu, uzun süreli dayanıklılığı olan bir malzemedir. Ekleme parçaları bol ve çeşitlidir.

Havuzu suyunu ısıtan eşanjörün giriş ve çıkışında 2-3'er metre paslanmaz çelik boru kullanmakta yarar vardır. Şöyle ki ; havuzun su sirkülasyonunun herhangi bir sebeple durduğu ve buna karşılık  ısıtıcı akışkan devresinin çalışmaya devam ettiği varsayılabilir. Bu durumda eşanjördeki durgun su aşırı ısınmaya devam edebilir. Otomatik kesme vanası bulunsa da kısa bir süre zarfında eşanjörün giriş ve çıkışındaki PVC borular ısınarak yumuşayacak ve formunu kaybedebilcektir.

SU ALTI LAMBALARI

Havuz dikdörtgen ise, uzun kenarlarına karşılıklı olarak su altı lamba yuvalarını işaretler. Havuz dairesel, elips,oval veya şekilsiz kavisli ise, lambaların her bölgeyi eşit aydınlatacağı yer ve aralıklarla lamba gövdelerinin monte edileceği yuvalar belirlenir. Bu yuvanın ekseni, su taşma kodundan 65 cm aşağıda ve yuvanın boyutları 30x30 cm derinliği 10 cm olacaktır. Keza, sualtı lamba aralıkları 350-450 cm uygulanabilir; standart olarak 400 cm olmalıdır. Lamba plastik gövdelerinin montajı sırasında kablonun geçirileceği plastik hortumun hazır olması için, betonarme yuvanın üst iki köşesinden birine 20 mm iç çaplı plastik hortumun yerleştirileceği unutulmamalıdır. Bu hortum lamba tasındaki kablo çıkış kovanına sıkı sıkıya bağlanacaktır.Gerek hortumla beton arasından ve gerekse hortum içerisinden su sızıntısına imkan verilmemelidir.

VAKUM LÜLESİ (NOZUL)

Havuzun su taşma seviyesinden 35-40 cm aşağısına konulan nozul sayısı ve boru çapları aşağıda gösterilmiştir. Havuzlar büyüdükçe kullanılacak vakum süpürgeleri de farklı olacaktır.

25 x 12.5 metreye kadar havuzlarda, nozuldan pompaya borular müstakil olarak; 25 m'den daha uzun ve geniş olan havuzlarda nozullar ikişer ikişer birbirine bağlanarak pompa emişine taşınır.

HAVUZUN DİP SÜZGECİ

Havuz çalışırken pompa ile emilen veya boşaltılırken borudaki su hızı takriben 1m/s'dir. Dip süzgecindeki emme hızı 0.3 m'yi geçmemelidir. Bu nedenle süzgeçlerin delik kesitleri toplamı boru çapının en az 3 katı olmalıdır. Bu daha, ziyade can emniyetini tehdit eden aşırı vakum gücünü kırmak için şarttır.

Yüksek teknik özelliklere sahip havuzlarda dip süzgeçteki emiş hızı v = 0.25 m/s'den fazla olmamalıdır. Havuz su ile dolu olduğu müddetçe dip süzgecinin delikli kapağı gövdesine sıkı sıkıya bağlı olmalı ve kesinlikle kolay açılmamalıdır.

Yüksek teknik özelliklere sahip havuzlarda dip süzgeçteki emiş hızı v = 0.25 m/s'den fazla olmamalıdır. Havuz su ile dolu olduğu müddetçe dip süzgecinin delikli kapağı gövdesine sıkı sıkıya bağlı olmalı ve kesinlikle kolay açılmamalıdır.

HAVUZ BELEME LÜLELERİ (NOZULLAR)

Dezenfekte edilmiş ve filtrelenmiş suyu tekrar havuza basan sistemin, havuzda homojen dağılımını sağlayacak besleme nozulları iki tiptir. Bu nozulların gerekli sayıları hesaplanır ve havuzdaki yerleri plan ve kesitlerde gösterilir.

HAVUZ DUVARINA YERLEŞTİRİLEN NOZULLAR- YANDAN BESLEME NOZULLARI

-Normal derinlikteki havuzların duvarlarında, su taşma seviyesinden 100 cm aşağıda eşit aralıklarla projelendirilir.

-Dikdörtgen havuzlarda sadece uzun kenarlara konur.

-Bu nozullar 2'' (50 mm) vida dişli olup tam küre püskürtücüsü her yöne döndürülebilir. Püskürtücü kürenin delik çapı debi ve püskürtme mesafesine göre diyagramından seçilir.Delik çapları standart olarak 9 mm,13 mm,16 mm,25 mm olur.Yandan beslenen ve üstten taşırılan havuzlarda dip süzgecinden de emiş sağlanmalıdır. Bu nedenle, pompa basma debisinin standart olarak %30'u dip süzgecinden alınırken %70'i denge tankından emilir. Taşma kanalı hacminin yetersiz kalacağı büyük sirkülasyon hallerindeyse, üstten taşma miktarını azaltıp çoğaltabilmek için, %50'si  dip süzgecinden ve %50'si de denge tankından sağlanacak şekilde hesaplanarak, taşma kanalı hacminin yetersiz kalmaması için üstten taşma miktarı azaltılabilir veya çoğaltılabilir.

DİPTEN BESLEME NOZULU

Bu yöntem tamamen üstten taşmaya yöneliktir. Yani, pompanın bastığı tüm filtrelenmiş su, havuz tabanından dipten besleme nozulları ile havuza verilir. Bu debinin %100'ü yandan savak veya üstten taşma kanalı vasıtası ile denge tankına gönderilir. Havuz dibinden de emilmesi halinde, su sirkülasyonunda kısa devre oluşur. Dipten besleme lüleleri (nozulları) suyu ters koni şeklinde dağıtır. Havuzun ve boruların su kaçağı testlerinin yapılabilmesi için dipten besleme nozullarının iç yapısında vida ile açılıp kapanan bir klape bulunmalıdır.Bu testlerde klape kapatılınca su kaçırmamalıdır ki testler sağlıklı yapılsın . Ayrıca havuzda homojen bir temizlik sağlamak için bu klapelerle bölge bölge, besleme suyunun miktarı da ayarlanır. Havuzun taban planında bu takriben 10 cm çapındaki dairesel plastik nozullar güzel bir görünüm sağlayacak şekilde dağıtılmalıdır.

HAVUZLARIN TAŞMA KANALLARI VEYA SKİMMERLAR

Açık sirkülasyon sistemli, üstten taşmalı, denge tanklı havuzlarda ya yandan savak yapılarak veya üzerine ızgara konulan taşma kanalı inşa edilerek havuz suyunun devirdaimi sağlanır. Bu tercihe göre, yapılacak havuzun betonarmesine esas olacak şekilde savağının veya üstteki taşma kanalının ölçüleri tespit edilir. Kapalı sirkülasyon sisteminde kullanılan satıh sıyırıcı (skimmer) cihaz veya cihazlarının sayısı belirlenir ve yine havuzun betonarmeye esas plan ve kesintide, skimmer konulacak yerler ile montaj yuvalarının ölçüleri gösterilir. Skimmerlerden sirkülasyon debisinin %70'i emileceğine göre, kullanılması düşünülen skimmerlerin sayısı, su emme borusunun çapından yola çıkılarak hesaplanır.

Skimmerlerin de emiş hızı 1.0m/s alınmalıdır. Her skimmer kendine ait ayrı boru ile pompa emiş kollektörüne bağlanır. Skimmerli havuzlarda otomatik su yenileme tesisatı, bir zaman seçiciye bağlı bir selenoid vana ile havuzun suyu, günlük olarak 30lt./kişi hesabı ile yenilenmelidir. Skimmerlerin içerisinde, havuz taştığında  görev yapacak taşma gideri borusu bulunmalıdır.

Yorum Yazın

Değerlendir: