Ürün Kodu : 5202

Ürün Adı : Klor ve Klor Şoklama

Klor ve Klor Şoklaması hakkında pratik bilgiler KLOR VE KLOR ŞOKLAMASI BİLGİLERİ Havuz suyu berrak ve şeffaf olsa da bünyesinde hastalık ve enfeksiyonları, geçici bakteri ve virüsleri tutabilir.Bu nedenle içindeki tüm mevcut mikro organizmaları yok etmek için su dezenfekte edilir. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda en yaygın olarak kullanılan kimyasal klordur .Havuz suyuna klor ilave edildiğinde bir bölümü sudaki kirleri yok etmede kullanılır. Faydalı klor olarak suda kalan miktar,rüzgar veya yüzücüler tarafından taşınan yeni kirlere karşı etkili olmaya hazırdır.Faydalı dezenfektan serbest klorolarak adlandırılır.Serbest klorun havuz suyunda izin verilen en yüksek konsantrasyonu 3 ppm dir.Serbest klorun yüzücüler vasıtasıyla suya gelen amonyak ile reaksiyonu sonucu meydana gelen ve dezenfektan etkisi olmayan kloraminlere de bağlı klordenir.Sudaki serbest klor ve bağlı klor konsantrasyonları toplamına da toplam klordenir.

.

.

.

.

buy naltrexone no prescription

how to buy naltrexone etia.cz

buy naltrexone

buy naltrexone

amoxicillin prescription no insurance

buy amoxicillin online

amoxicillin prescription no insurance

amoxicillin without insurance

sertraline 50mg side effects

sertraline 50mg

vermox

vermox esasolutions.sk

zestril

zestril

zovirax

zovirax power-hosting.nl

am i pregnant or stressed quiz

am i pregnant quiz

viagra manufacturer coupon 2016

drug discount coupons

is abortion legal in the us?

is late term abortion legal in the us jensen.azurewebsites.net

progesterone effet

progesterone injection redirect

how is abortion done

abortion in the us

abortion pill buy

buy ru486 abortion pill online blog.bjorback.com

buy an abortion pill online

abortion pill ru486 buy online avonotakaronetwork.co.nz

cialis generico 10 mg prezzo

acquistare cialis 5 mg

tadalafil generico prezzo

cialis generico italia

cialis cena heureka

cialis 20mg recenze

discount drug coupons

cialis coupon

 KLOR VE KLOR ŞOKLAMASI BİLGİLERİ

 Havuz suyu berrak ve şeffaf olsa da bünyesinde hastalık ve enfeksiyonları, geçici bakteri ve virüsleri tutabilir.Bu nedenle içindeki tüm mevcut mikro organizmaları yok etmek için su dezenfekte edilir. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda en yaygın olarak kullanılan kimyasal klordur .Havuz suyuna klor ilave edildiğinde bir bölümü sudaki kirleri yok etmede kullanılır. Faydalı klor olarak suda kalan miktar,rüzgar veya yüzücüler tarafından taşınan yeni kirlere karşı etkili olmaya hazırdır.Faydalı dezenfektan serbest klorolarak adlandırılır.Serbest klorun havuz suyunda izin verilen en yüksek konsantrasyonu 3 ppm dir.Serbest klorun yüzücüler vasıtasıyla suya gelen amonyak ile reaksiyonu sonucu meydana gelen ve dezenfektan etkisi olmayan kloraminlere de bağlı klordenir.Sudaki serbest klor ve bağlı klor konsantrasyonları toplamına da toplam klordenir.

Klorun sudaki dezenfeksiyon etkisi dört unsura bağlıdır :

1. Suda bulunan Aktif Klor miktarı (mg/lt cinsinden);

2. Suyun pH derecesi,

3. Serbest klorun sudaki mikroplar ile temas süresi

4. Suyun sıcaklığı

Bu dört unsur özetle;Suda yeterli serbest klor ( 1-3ppm) ,yeterli süre içinde ( en az 30 dk) uygun pH aralığında ( 7,2-7,6 aralığı) ve 26-280 C ısıda uygun dezenfekteyi gerçekleştirir demektir.Suyun pH değeri yükseldikçe klorun dezenfektan etkisi azalır,su ısısı yükseldikçe klor aktivitesi artar ve çabuk kaybolur.

KLOR ÖLÇÜMÜ

Havuz suyunda klor ölçümü yaparken öncelikle Serbest Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor ölçümlemelerinin neler olduğunu öğrenmemiz gerekir.

Serbest Klor ;

Havuz suyu içinde bakteri ile reaksiyona girmemiş, havuz suyuna girebilecek bakteriyi yok etmek için bekleyen klora , serbest klor denir.

Havuz suyunda 1-3 ppm aralığında serbest klor bulunması gerekir.

Serbest klor DPD1 hapı ile ölçülür. Test kiti içinde klor ölçüm gözüne atılarak eritilen DPD1 hapı klor ölçüm gözünde koyu pembe bir renk oluşmasına sebep olur.

Bağlı Klor ;

Havuz suyu içinde bakteri ile reaksiyona girmiş ama bakteriyi parçalayamayıp kloramin basamağındaki klor miktarına denir.

Havuz suyunda kabul edilebilir max. bağlı klor miktarı 0.2 ppm dir. Bunun üzerindeki bir oranda mutlaka klor şoklaması yapılması gerekir.

Bağlı klor miktarı = Toplam Klor - Serbest klor  'dir.

Bağlı Klor;

Kuvvetli, tahriş edici klor kokusuna,

Göz yanması ve tahrişine

Klorun dezenfektan etkisinde azalmaya sebep olur.

Bağlı Klor Oluşumu

Suya Amonyak ( NH3)

•Ham sudan

•Yüzücülerin terlemesinden (yoğun kullanım)

•İdrardan

•Bakterilerin kimyasal yapısından

•Yosunların kimyasal yapısından

vs.giriş yapmaktadır.Serbest klor, bakterileri öldürmek ve NH3’ü oksitlemek için amonyak ile reaksiyona girer ve bağlı klor oluşur.Basit olarak Bağlı Klor ÖLÜ BAKTERİ olarak tanımlanabilir.

Toplam Klor ;

Havuz suyunda serbest klor ile birlikte bağlı klor oranının toplamına denir.

Toplam klor miktarı ölçümü, DPD1 ile yapılan Serbest Klor ölçümünden sonra klor ölçüm gözündeki aynı suyun içine DPD3 hapı atılarak yapılan ölçüm değeridir.

Eğer suda Bağlı klor yok ise DPD3 ile yapılan ölçüm ile DPD1 ile yapılan ölçüm aynı sonucu verecektir.

Sıvılı test kitlerinde kullanılan sıvı rejantı OrtoTolidin maddesidir. Bu rejant direkt olarak havuz suyundaki Toplam Klor miktarını göstermektedir. Oysa bizim için önemli olan havuza gelecek bakteriyle savaşacak Serbest Klor miktarı ve her türlü iritasyona sebep olan bağlı Klor miktarlarının bilinmesidir. OrtoTolidin ile yapılan Toplam Klor miktarının ölçülmesi, bizi havuzda yüksek klor var zannı ile yanıltabilir. Klor ölçümü için DPD1  ve DPD3 rejantları kullanılarak yapılacak ölçümler, sağlığımız için çok önemlidir.

Bağlı klor = DPD3 - DPD1  ( Bu oran 0.2 ppm'i geçmemelidir. Aksi halde klor şoklaması yapılması gerekir.)

KLOR ŞOKLAMASI NASIL YAPILIR

ŞOKLAMA

Havuz suyuna aşağıda belirtilen durumlarda klor şoklaması yapılır.

1.Havuza ilk kez su doldurulduğunda

2.Havuza yüklü miktarda su eklendiğinde

3.Havuz suyu kötüleşmişse

   a. Yosun oluşumu

   b.Bulanık su

   c.Kahverengi (demir içerikli) su

   d.Siyah-kahve renk ( mangan içerikli) su

4.Bağlı klor miktarı 0,2 mg/lt oranını aşmışsa havuz suyuna şoklama yapılır.

5.Şok klorlamada klor değeri normale dönene kadar havuz kullanılmamalıdır.(en az 12 saat)

Şoklamagünlük havuz ihtiyacının en az 4 katı dozajda uygulanır.Stabilizatörlü klor kullanılan havuzlarda  stabilizatör seviyesinin artmaması için stabilizatörsüz klorla ( kalsiyum hipoklorit veya sıvı klor)) şoklama yapılır.

Havuza klor şoklaması yapılmadan önce pH 'ın 7.0 ile 7.4 aralığında olması gereklidir. Bundan dolayı önce pH ayarlanmalı sonra klor şoklaması yapılmalıdır.

Klor şoklamasında kullanılacak klorun muhteviyatının bir önemi yoktur. Önemli olan pH'ı ayarlanmış havuz suyuna günlük kullanılması gereken klorun en az 4 katının verilmesidir.

Klor şoklaması yapılırken belirlenecek şok klor miktarının hesaplanmasında kullanılan bir diğer metot ise Bağlı klor miktarının 10 katı olarak hesaplama yapmaktır.

Örnek ;

100 tonluk bir havuzda, Serbest Klor: 0.6 ppm ( DPD 1 ile) , Toplam klor : 1.0 ppm (DPD 3 ile)  olarak ölçüldüğüne göre , bu havuz yapılacak klor şoklamasındaki klor miktarını tespit edelim.

Bağlı klor = Toplam Klor – Serbest Klor = 1.0 – 0.6 = 0.4 ppm bağlı klor vardır.

Şok Klor = 10 * Bağlı Klor = 10 * 0.4 ppm = 4 mg/lt (ppm) olmalıdır.

Bu durumda havuza klor şoklaması için verilmesi gereken klor miktarı ;

Sıvı Klor (NaOCL) % 10 'luk olduğu kabul edilirse, 100 tonluk havuza 4 lt verilmesi gerekir.

Kalsiyum hipoklorit Ca(OCL)2 % 65-75 'lik , 100 tonluk havuza 600 gr verilmesi gerekir.

100 tonluk havuzda klor ilavesi ile oluşan Serbest klor miktarı (ppm)

Klorun Cinsi

Verilen Miktar

ppm (mgr/lt)

TriKlor (%90)

1 kg

9 ppm

Kalsiyum Hipoklorit (%65-75)

1 kg

7 ppm

DiKlor (%56-63)

1 kg

6 ppm

Sıvı klor (%10 'luk)

1 kg

1 ppm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLOR ŞOKLAMASI HESABI

100m3  havuz için hesaplanmıştır.

1ppm= milyonda bir demektir. 1 ppm klor için 1.000.000 litreye 1 kg.klor ;100m3 (100.000 lt) için 0,100 kg ( 100 gr) klor demektir

Bu hesap %100 klor içindir.Kullandığımız klorlar %56, %60, %70, %90’lık klorlar ise, klor konsantrasyonuna göre çarpan değişir.

%56 klor için 100/56=1,785

%60 klor için 100/60=1,66

%70 klor için 100/70=1,428

%90 klor için 100/90=1,11ile çarpılır.

Buna göre %56’lık klor ile şoklamada;

                1ppm klor için 100.000 lt havuza 0,1x1,785=0,1785 yani 180 gr klor

               5 ppm klor için  100.000 lt havuza 180x5= 900 gr klor gerekmektedir

BAĞLI KLOR ŞOKLAMASI  için bağlı klor miktarının on mislippm klorla şoklama yapılır.Diğer sebeplerden yapılacak şoklamalar için 3-5 ppm arası yeterlidir

Yorum Yazın

Değerlendir: