YÜZME HAVUZU BAKIMI

Bir havuzu temiz, berrak ve sağlıklı tutmak için, iki ana alana dikkat etmemiz gerekiyor. İlk olarak yüzme havuzunun kimyasal dengesi sağlanmalıdır, ve ikinci olarak havuzdaki istenmeyen kirler, tozlar, partiküller ve yabancı maddelerden arıtmamız gereklidir.

İLAÇLAMA

Havuzun dengesini koruması için rastgele kimyasal ilavesi yapılamaz. Havuzcunuzun tavsiyeleri bile yanıltabilir. Sık sık havuzun suyunun tahlilleri yapılmalıdır. Tahlillerin sonuçlarına göre havuz ilaçlaması yapılır.

Ayrıca, özel durumlarda ilave kimyasallar gerekebilir; örnegin şiddetli fırtınalardan sonra veya havuz bozulduğunda.

FİLTRASYON

Yüzme havuzunda bulunan yabancı maddeleri ve katı pislikleri arıtmak için bir pompa/ filtre sistemi bulunmaktadır. Bunun görevi hem katıları tutmak hem de suyun sirkülasyonu ve karışmasıdır.

Filtrasyon sistemine destek vermek amacıyla havuz fırçalanır ve dip süpürgesi yapılır. Bunun yanı sıra, filtre temizlenmelidir ve filtrenin kumu, torbası veya kartuşu temizlenme ve aralıkla değiştirilme ihtiyacı taşır.

Havuzunuza ne kadar kimyasal gerektiğini kolayca hesaplamak için, size özel havuz hesap makinaları tasarladık. Su tahlil sonuçları ile bu hesap makinaları sayesinde havuzdaki kimyasal "tahminleri" ortadan kalkar.

Sık bir havuz bakım düzeni olasılıkla sorunları önler ve havuzu rahatlıkla denge de tutar. Sorunlar ve dengesizlikleri önlemek hem çok daha kolay hem de çok daha hesaplıdır. Havuzunuzun günlük, haftalık ve aylık bakımlarını lütfen ihmal etmeyiniz.

YOSUN ÖNLEYİCİ VE YOSUN ÖLDÜRÜCÜ

 Havuz bakımında en sık yaşanan sorun yosundur. Normal bakım programlarında klor seviyesi düştüğünde, birkaç saat için bile, yosunun üemesi başlar. Yosunla mücadele için birkaç çeşit

kimyasallar bulunur. Bunlar: yosun önleyiciler, yosun öldürücüler, mineral sistemler.

 

Yosun önleyici

Bu kimyasallar haftalık olarak havuza ilave edilir ve yosunun üremesine engel olmaya yardım eder. Tabii ki havuzda klor bulunmadığı sürece tek başlarına yosuna engel olamazlar, ama yeşermesini yavaşlatırlar.

 

Yosun öldürücü

Havuzu yosun tuttuktan sonra bu yosunu öldürmek amacıyla yosun öldürücü kullanılır. Bunlar yine klor ile birlikte etkili olup, tek başlarına yosunun üremesini yavaşlatır.

 

Mineral sistemler

Henüz memleketimize yaygın olmayan ama yurt dısında rağbet gören, genelde bakır ve gümüş içeren doğal mineral sistemlerde yosuna karşı çok etkilidir. İlk uygulandığında, varolan yosunu kısa sürede çözüp tekrar üremesini tamamen engellerler.

 

Bunlar ile birlikte, çok daha az klor ihtiyacı duyulan havuzların hem bakımı hemde kimyasal giderleri çok düşer.

 

Sorunlar

Yosun önleyici ve öldürücü kimyasalların yarattığı sorunlar da bulunmaktadır. Özetle meydana gelebilecek sorunlar şöyledir:

 

suyun köpürmesi;

suyun bulanması;

toplam alkalinite veya pH değişmesi;

TDS'nin yükselmesi;

klor ihtiyacının artması;

havuz yüzeylerinin lekelenmesi.

Uygulama

Türkiye'de yosun ilaçları kimyasal konsantreye su ile karıştırılarak piyasaya sunulduğu için konsentrasyonlarda standardı yoktur. Aldığınız ilacın talimatlarını takip ediniz.

 

HAVUZLARDA ÇÖKTÜRÜCÜ VE TOPAKLAYICI

 

Kullanımı kolay olan kum filtrelerimizin başta gelen sorunu, 20-40 mikronun (0.02mm-0.04mm) altındaki partikülleri tutamamasıdır. Bu nedenle havuzun berraklığı bozulup, bulanıklığa sebep olabilir.

 

Bu ufacık partikülleri havuzdan arıtmak için, genelde topaklayıcılar veya çöktürücüler tavsiye ediliyor. Bunların sayesinde, bulanıklığa neden olan maddeler ya havuzun dibine çöker yada filtrede takılabilecek boyuta getirilir.

 

Topaklayıcı

Topaklayıcının etkisi havuz suyunda bulunan küçük maddeleri birbirine yapıştırıp daha büyük kitle haline getirmesidir. Meydana gelen kitleler filtre tarafından tutulur ve havuzun berraklığını artırır.

 

Bu oluşturulan kitleler normal havuz filtrasyon sırasında filtrenin arıtılması ile suyundan arıtılır. Bu yüzden topaklayıcı uygulandıktan sonra ek bir işlem yapmak gerekmez.

 

Çöktürücü

Topaklayıcılar gibi, çöktürücülerde filtrede tutulmayan ince ve küçük maddeleri birbirine yapıştırır, fakat kimyasalların ağırlığı nedeniyle oluşturulan kitleler havuzun dibine çöker.

 

Çöktürücü uygulandıktan sonra havuzun zemini çok tozlu veya çamurlu gibi görünür. Dip süpürgesi yapılıp, dibe çöken pisliğin filtre edilmesi gerekir. Eğer havuzda yabancı maddeler çok ise, çöktürücünün etkisi günlerce sürebilir ve her gün havuzun dibi yine "kirli" görünebilir.

 

Filtre, bu kimyasalları kullandığınızda, havuzda istenilmeyen maddeler ile dolup ters yıkama ihtiyacı duyar. Bu yükü filtreye uyguladıktan sonra filtrenizin iyice ters yıkama ile temizlenmesi şartdır.

 

YÜZME HAVUZLARINDA KLOR VE KLORLAMAK

 

Ülkemizde başta gelen dezenfekte kimyasalı klordur. Nedeni de klor hem hesaplı hemde çoğu mikroplara karşı hızlı etkilidir. 

 

Ne kadar klor kullanılır?

Uluslararası standartlara göre, serbest klor 1.0-3.0mg/L arası olmalıdır, havuzlarda istenilen serbest klor seviyesi 0.3-0.5 ppm arası tavsiye edilir .

 

Hangi klor çeşidi kulanılmalı?

Piyasada bulunan dört ana klor çeşiti vardır:

 

sodyum hipoklorit - %12-%15 stabilizatörsüz sıvı klor

kalsiyum hipoklorit - %65-%70 stabilizatörsüz toz klor

sodyum dikloro-isosiyanürik asit - %56 stabilizatörlü toz klor

trikloro-isosiyanürik asit - %89 stabilizatörlü toz/tablet klor

Stabilizatörlü klor

Türkiye'de en çok satılan klor %56 stabilizatörlü toz klordur. Yeni doldurulan havuzlar için veya senede birkaç ay kullanılması için uygundur. Bu klorun içeriğinde stabilizatör bulunduğu için, stabilizatör düzeyi azami değerin üzerine çıkmasına neden olur. Hele bu, klor şoklaması için kullanılırsa kesin sorunlar yaşanır. İstanbul bölgesinde Temmuz/ Ağustos aylarından itibaren havuz sorunlarının çoğu bu klorun yarattığı stabilizatör fazlalığından kaynaklanır.

 

Eğer stabilizatörlü klor kullanıyorsanız en az ayda bir stabilizatörün seviyesini ölçtürmenizi tavsiye ederiz.

 

Stabilizatörsüz klor

Stabilizatör içermeyen klor çeşitleri daha uçucu oldukları için güneş battıktan sonra havuza ilave edilir. Yinede havuzun suyunda stabilizatör bulunmalıdır. Bunun için ya stabilizatör ilavesi yapılır yada bir müddet stabilizatörlü klor kullanılır.

 

Stabilizatörsüz sıvı ve toz klorların pH'ı yüksek olduğu için, havuzun pH'ın yükselmesine neden olur. özellikle sıvı klor kullanımında fazla pH düşürücü ihtiyacı duyulabilir.

 

En ucuz olan ve tek yerli klor üretimi sıvı klordur. Suya kattığı klor oranı düşük olduğu için miktar olarak çok kullanılır (örn. 5 litre sıvı = 1 kg toz).

 

%65-%70 kalsiyum hipoklorit şebeke sularında kullanılan klor çeşiti olup, çözülmesi biraz zor olabilir. Dünyada en ucuz toz klor olmasına karşın, memleketimizde pazarlama politikası nedeniyle ya diğer klor çeşitlerinin aynı fiyatına yada daha pahalı fiyatlarda satılmaktadır.

 

YÜZME HAVUZU FİLTRELERİ

 

En yaygın havuz filtreleri kum filtreleridir. Bunların yanı sıra kartuş filtreleri, torba filtreleri ve DE filtreleri de bulunur.

 

Kum filtreler

Bu filtreler hem hesaplı hemde bakımı en kolay olan filtrelerdir. Altı kollu vana ile ters yıkaması, durulaması, kapatılması, sirküle edilmesi veya filtre edilmesi kolaylıkla ayarlanabilir.

 

Bununla birlikte, filtre yalnız 20-40 mikrona kadar partiküller tutabilir.

 

Kartuş filtreler

Kartuş filtreleri hem kolay hemde iyi arıtma sağlar. Bakımı ve yıkaması kolaydır. Ancak kum filtreleri kadar kolay degildir.

 

Genelde bir yedek kartuş bulunur. Kirli kartuşu filtreden çıkarıldığında, temiz olanı takılır. Kirli kartuş sonra yıkanıp temizlenir, ve sonraki kullanıma hazırlanır.

 

Kartuş filtreler 10-20 mikrona kadar partiküller tutabilir.

 

Torba filtreler

Torba filtreleri kartuş filtreleri gibi iyi filtrasyon yapıp, bakımı çok zor değildir.

 

BULANIK HAVUZ SUYU

 

Havuzunuz berraklığını kaybetiğinde cazibesi de yok olur. İlk adım sorunun nedenini tespit etmektir. Nedenini öğrendikten sonra çözüm bulmak daha kolay olur.

 

Nedenleri

pH yüksek;

toplam alkalinite yüksek;

stabilizatör yüksek;

klor seviyesi düşük;

kalsiyum sertliği yüksek;

toplam çözünmüş maddeler (TDS) yüksek;

fazla metaller (renkli su);

yosun;

filtrenin temizlenme, bakım veya servis ihtiyacı;

fazla mikroskopik yabancı maddeler.

Önce suyun tahlillerini yapıp, sorunun ne olduğunu öğrenmek gerekir. Sebebini bulduktan sonra gerekli sayfadan daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

 HAVUZ SUYUNDA YANAN GÖZLER

 

Eğer yüzücüler yanan gözler, yanan burun veya kuru kaşınan ciltten yakınıyorlarsa, havuz suyunun dengesinde sorun var demektir.

 

Olasılık nedenleri aşağıdaki listededir:

 

pH yüksek veya düşük;

toplam alkalinite düşük;

kalsiyum sertliği yüksek.

Bu parametreleri test edip istenilen seviyelerine getirdiğinizde, sorununuz ortadan kalkar.

 

Klorun etkisi

Tavsiye edilen seviyelerde bile, klor; gözleri yakar, cildi kurutur ve yüzücüleri rahatsız edebilir. Daha az klor kullanarak dezenfeksiyonu tam olarak yapması için bir mineral arındırma sistemi tavsiye edilir. Böyle bir alet ile birlikte kullanılan klor miktarı %75'e kadar azalıp hem yüzücüleri hemde cebinizi rahatlatır

YÜZME HAVUZU HASTALIKLARI

 

Yüzme havuzları havaya ve çevreye açık oldukları için, dışarıdan gelen etkilere maruz kalırlar. Bu etkenler arasında mikroplar, bakteriler, virüsler ve mantarlar yer alır. Hastalıklara neden olan mikroplar rüzgar ile veya yüzücüler tarafından havuza taşınırlar.

Son yıllarda havuzlardan kapılan hastalıklar artmaktadır.  Mikropların suya girmesini engeleyemeyiz. Yapabildiğimiz en uygun şey bunları en kısa sürede yok etmektir. Bunu klor ile yaptığımız için, klorun yarattığı tehditleri artırmış oluruz .

Bu sorunları asgariye indirmek amacıyla klor destek sistemleri yaygınlaşıyor. Bunlar arasında oksijen/ ozon üreterek (ozonlama, hidroliz), mineral sistemİ ve iyonlaşma üniteleri (bakır ve gümüş) yer alır. Bunlar kullanıldığında klor tüketimi azalır ve dezenfeksiyon daha hızlı ve güvenilir şekilde devam eder.

Havuzlarda dezenfeksiyon ve rutin bakımı aksatmadan yüzme mevsimi boyunca itina ve titizlikle yapılmalıdır.

 

Havuzlarda bulunan bulaşıcı hastalıklar

 

 

 1- Filtreler:  %10 oranında hazırlanan temizlik malzemesi  ile

 

 

 

1-Ph Ayarlanması: Öncelikle havuzun pH’ı 7.4’e ayarlanır.(Ph 7.2’den düşükse  PH YÜKSELTİCİ SIVI veya  PH YÜKSELTİCİ TOZ kullanılır.Ph 7,6’dan büyükse  PH DÜŞÜRÜCÜ SIVI veya PH DÜŞÜRÜCÜ TOZ  kullanılır. Daha sonra havuza klor şoklaması yapılıp, klor miktarının 0.8-1.5 ppm olması sağlanır.

Sonra havuzda çökeltme işlemi yapılır.

 

 

 


 

Tüm kimyasal uygulamaları gece yapılmalıdır.

Tüm kimyasallar temiz bir plastik kapta hazırlanarak uygulanır.

 

1-Her akşam havuz suyunun ph’ı ölçülür.pH 7.6’dan büyükse 0.1 düşürmek için 100 ton havuza yaklaşık 1 kg.  PH DÜŞÜRÜCÜ SIVI veya  PH DÜŞÜRÜCÜ TOZ  havuz kimyasalı kullanılır.Eğer pH 7.2’den küçükse 0,1 yükseltmek için 100 ton havuza yaklaşık 1 kg.  PH YÜKSELTİCİ SIVI veya  PH YÜKSELTİCİ TOZ   kullanılır.

 

2-Her akşam havuzun klor miktarı ölçülür (serbest klor) ve 0.8-1.5 ppm olması gerekir.Buda 100 tonluk havuza her akşam 300-400 gr.  STABİLİZATÖRLÜ CHLOR 56 veya 200 gr.  STABİLİZATÖRLÜ CHLOR 90 ilave etmekle sağlanır.Şoklamalarda 1.5-2 kg.  ŞOK CHLOR kullanılır.

 

3-Yosun öldürücü  haftada bir kez denge tankına 100 tonluk havuz için 250 gr. atılır.

 

4-Çökeltme işlemi: Haftada 2 gün yapılması önerilir.

Uygulaması:

 

a-Havuzun sirkülasyon pompaları çalıştırılır.

b-100 tonluk havuza; 1000 gr.  ÇÖKTÜRÜCÜ SIVI  veya 800 gr.  ÇÖKTÜCÜCÜ TOZ sulandırılarak havuzun üst yüzeyine serpiştirilir (tüm yüzeye).4 saatlik sirkülasyondan sonra pompalar stop edilir ve havuz dinlendirilir.Süpürge işlemi yapmadan önce ters yıkama yapılır.Daha sonra süpürülür ve tekrar ters yıkama yapılır.

 

HAVUZ SUYU NİÇİN ŞARTLANDIRILIR?

 

Bakteri ve virüsleri tahrip,

Yosun üremesini kontrol,

Organik maddeleri bertaraf,

Hoş olmayan koku ve su rengini yok etmek için şartlandırılır.

 

HAVUZ  SUYU  İÇİN  ÖNERİLEN  DEĞERLER

 

 

Serbest klor                              0.8-2.0 ppm

Bakiye  klor                               0.6 ppm

Ba pH                                        7.20-7.60

Sertlik                                      100-500 ppm

 

 

ph NEDİR?

 

Suyun asidik ve bazik aktivitesinin miktarsal ölçümüdür.Gaz klor ve tablet klor, asitler, yağmur suyu ph değerini düşürür.Sıvı klor, kostik soda, alkali ve bazlar yosun ve bakteriler ph  değerini yükseltir.

 

SERTLİK NEDİR?

 

Suda çözünmüş halde bulunan Ca ve Mg miktarının ölçümüdür.

 

STABİLİZATÖR NEDİR?

 

Kloru güneş ışıklarına karşı havuz suyunda stabilize eder ve klorun etkinlik zamanını arttırır.

Kullanılmazsa havuzda klor çok kısa sürede sıfır olur.Şoklamada stabilizatörsüz klor kullandıktan sonra havuzdaki stabilizatör oranı <75 ppm olmalıdır.Tablet klorun ve granul klorun bünyesinde bulunur.Bu yüzden tablet klor ve granul klor kullanımı gereklidir.

 

SERBEST KLOR NEDİR?

 

Klor türevleri suya katıldıktan sonra OHCI’ye dönüşerek dezenfektan görevini yerine getirir.

Tüm mikrop ve organizmaları bu yolla öldürür.Havuzlarda en ideal konsantrasyon 0.6 ppm’dir.Bu oran 3 ppm’i geçmemelidir.

 

BAĞLI KLOR NEDİR?

 

Yüzücülerden havuza bulaşan amonyak, ter ile reaksiyona girerek kloraminlere dönüşür.

Dezenfeksiyon etkinliği yoktur.Havuzlarda yoğun klor kokusuna yol açar ve tahrişe neden olur.Bağlı klor 0.4 ppm’den fazla olursa şok klor (stabilizatörsüz) ile yok edilmelidir.

 

Ph DEĞERİNİN ÖNEMİ

 

Tüm organik maddeleri elimine eden klor, kuvvetli bir oksidasyon aracı olmasına karşın, havuz suyunun ph değerinin dengede olmasını (7.2-7.6) sağlayamamaktadır.Bilindiği gibi havuz suyunun ph değerini etkileyen faktörler:

 

 

 

 

 

*Havuz suyunun sertlik derecesi

*Suya ilave edilen sodyum/kalsiyum hipoklorit, klor gazı vb.gibi kimyasallar

*Havuza girenlerin getirdiği ter, kir, krem, güneş yağı, toz, üre gibi yabancı maddeler ile çevreden gelen toz, çamur, yaprak gibi maddeler gelmektedir.

Bütün bu faktörlerin zararlı etkileri ise doğru ve dengeli bir ph  değeri sağlanarak yok edilebilir

 

 

 

 

*Su bulanıklaşır.

*Fazla kimyasal eklenmesi sonucu, bu kimyasalların etkisi azalır.

 

 

 

*Ciltte ve gözlerde tahriş meydana gelir.

*Havuz içi malzemelerinde korozyon oluşur.

 

Ph  ETKİSİ

 

 

 

 

*Korozyon

*Deri ve ciltte tahriş

*Vinil kaplamalarda buruşukluk

 

 

 

*Taş oluşumu

*Klor etkinliğinde azalma

*Deri ve ciltte tahriş

 

HAVUZ SULARINDA KLOR GEREKSİNİMİ

 

Havuz suyu, havuza girenlerin oluşturduğu kirlilik ve çevreden gelen yabancı maddelerden dolayı oluşan kirlilikler olmak üzere iki farklı etkenden dolayı sürekli kirlenmeye maruz kalır.

Bu maddelerin bir bölümü filtrasyon yoluyla atılmaktadır.Ancak ter, üre, toz, krem, güneş yağı ve kozmetikler ise suda kalarak virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların gelişmesine ideal bir ortam oluşturur.Bu zararlı ortamın oluşmasını önleyen ideal dezenfektan ve okside edici madde ise klordur.

Ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da,havuz suyundaki serbest klor derecesidir.

 

HAVUZ SUYUNUN BULANIKLAŞMASININ NEDENLERİ

 

*Havuz suyunuz serttir.Sert su kalsiyum ve magnezyum tuzlarını yüksek oranda içermektedir.

Bu oran ancak çok sıcak havada-tuzlar suda kristalleşince –gözle görülür hale gelir.

*Havuzunuz yosun tutmaya başlamıştır.Havuzunuzdaki su-yüksek oranda ısıya bağlı olarak-48 saatten daha az zamanda yosunlaşmadan dolayı bulanıklaşır.

*Havuzunuza yabancı organik maddeler gelmiştir.Havuza girenlerin getirdiği ter, vs. ve dış çevrenin getirdiği polen, toz, vs. gibi yabancı maddeler suyun berraklığını bozar.Zamanla bakteri, mikrop ve mantarların gelişmesi için ideal bir ortam oluşturur.

*Havuzunuzda bazı kimyasal atıkları vardır.Havuz temizliğinde kullandığımız deterjan ve sabun artıkları gibi.

*Havuz suyunda demir ve magnezyum bulunmaktadır.Demir ve magnezyum içeren havuz sularına klor eklendiğinde-oksidasyon sonucu kahverengi bir renk meydana gelir.

 

HAVUZ SUYUNUN BULANIKLIĞINI GİDERMENİN YOLLARI

 

Çeşitli nedenlerle havuzunuzda oluşan bulanıklığı gidermek için,

*Havuz suyunun pH değerinin dengesini denetim altına alın ve daima 7.2-7.6 arasında olmasını sağlayın.

*Havuz filtresinin yeterli ve doğru çalışmasını kontrol edin.Ters yıkamaları ihmal etmeyin.Havuza mutlaka klor ve yosun önleyici şoklaması yaparak,daha sonrada çöktürme uygulayın.

NOT:Klor ve pH değeri normal değerlere ulaşmadan ve tüm bu işlemler sırasında, havuza girilmemesine dikkat edin.

 

HAVUZ BAKIMI

 

*Havuzunuzu düzenli olarak temizleyin.İyi bakım yapılan havuzlarda bile,sudaki tuzlar zamanla yoğunlaşır.Bu tuzlar, filtrasyonlar ve kimyasallar tarafından tümüyle yok edilemezler.

*Klor kaybını önleyin.Klor güneş ışığında çok çabuk buharlaşmaktadır.Bu yüzden stabilizatörlü granul klor kullanın.

*Filtrenin düzenli bakımını sağlayın.Her 2-3 ayda bir, kısa süreli ama güçlü bir fitrasyon işlemi yapmayı unutmayın.Bu esnada filtrenizi mutlaka temizlik ürünü ile temizleyin.

*Tatil dönüşünde pırıl pırıl bir havuz bulmak için gerekenleri yerine getirin.

*Yüzey dezenfeksiyonunu ihmal etmeyin.

*Havuzunuzun su kaybını gidermeyi unutmayın.Havuzunuzdaki suyun dolaşımı-kapalı devre sistemlerle-filtrasyondan geçerek sağlanmaktadır.Bu yöntem her bakımdan ekonomiktir.Ama günlükkullanımdan dolayı kayıplar oluşur.Bunu önlemek için havuza bir miktar su ilave etmek gerekmektedir.Bu işlem aynı zamanda organik kirliliklerin yoğunlaşmasını önler.

*Havuzunuzun çevre temizliğine özen gösterin.Havuz çevresindeki birimlerle bir bütündür.

Çevresinin kirliliği havuzun genel temizliğini olumsuz yönde etkiler.

*Havuzunuza kış aylarında da iyi bakın.Havuzunuzu kışında dolu tutun.Ancak çok soğuk havalarda havuzun buz tutmasını önleyin.Yoksa havuzunuzun kaplama malzemeleri zarar görür.

 

 

 

 

Filtrede tutunan kirliliklerin miktarı arttıkça buna bağlı olarak basınç da artar.Belirtileri:

*Basınç yükseldiğinde pompanın verimi azalır.

*Filtrenin performansı azalır, birikme devam ederse pislikler havuza kaçabilir.

*Filtredeki kirlilikler daha çok dezenfektan madde tüketimine yol açabilir.

Bu sorunlarla karşılaşmamak için haftada bir ters yıkama yapılması gereklidir.Filtredeki basınç bir hafta boyunca 0,5-1 bar civarında artar.

 

 

 

Genel olarak önce ters yıkama yapılıp, ardından taze su doldurulur.En son işlem olarak da kimyasal uygulamalar yapılır.Eğer skimmer’de topaklayıcı kullanılıyorsa, bu madde eklenmeden önce her zaman ters yıkama yapılmalıdır.

NOT:Havuz kenarının temizlenme işlemi ters yıkamadan hemen sonra yapılmalıdır.Çünkü su seviyesi düşük olduğundan temizlik daha kolay olacaktır.

 

 

 

Kirlilik derecesine ve pompanın kapasitesine bağlı olarak 1-3 dk. Arsında olabilir.Haftada mevcut hacmin %3-5’i yenilenmelidir.Ters yıkama suyunun berrak hale gelmesi yani filtre kumunun temizlenmiş olup olmadığı kontrol edilmelidir.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       TEKNİK VE HİJYENİK ŞARTLAR:

·          Havuz ve havuz suyunun teknik ve hijyenik şartlarından sorumlu bir eleman olmalı ve bu görevli yüzme saatlerinde devamlı iş başında bulunmalı,

·         Kadın ve erkekler için ayrı ayrı olmak üzere soyunma yerleri, yeterli duşlar ve helalar olmalı,

·         Soyunma-giyinme yerlerinde yeterli sayıda, temiz, paslanmamış dolaplar bulunmalı,

·         Soyunma yerleri, helalar, duş yerlerinde havalandırma, aydınlatma, ısıtma tertibatı bulunmalı ve buraları sürekli temiz tutulmalı,

·         Hafta başında dolaplara, soyunma yerlerine ilaçlama yapılmalı,

·         Temiz mayo vb ile havuza giriş sağlanmalı,

·         Kedi, köpek vb hayvanlar havuz ve soyunma bölümüne ulaşmamalı,

·         Yüzücüler havuza girmeden mutlaka duş almalı,

·         Yüzücüler havuza girmeden önce mutlaka ayak banyosu havuzunun içinden geçmeli,

·         Ayakkabı ve sokak giysileri ile havuz kısmına girilmemeli,

·         Havuz kısmına yiyecek ve içecek getirilmemeli,

·         Vücudunda yara, şüpheli bere, sargı veya görünür kiri bulunanlar havuza sokulmamalı,

·         Bulaşıcı hastalığı belli olanlar havuza sokulmamalı,

·         Havuz kısmından dışarı çıkanlar; tekrar bu kısma girmeden evvel, ayak banyosundan tekrar geçmeli, -Tuvalet kullanımı duştan evvel sağlanmalı,

·         Duştan sonra helaya girenlerin tekrar duş almaları sağlanmalı,

·         Havuz suyuna işemek, tükürmek, sümkürmek veya pislik atmak ve herhangi şekilde uygunsuz hareket edenler dışarıya çıkarılmalı,

·         Uyulacak kural ve kayıtlar göze çarpıcı afişler halinde bina içinde uygun yerlere konulmalı,

·         Havuz suyu haftada 1 defa (tercihen Pazarı müteaboşaltılarak umumi bir temizlik yapılmalı,

·         Açık Yüzme Havuzları; yeterince güneş alan, endüstri tesislerinin dumanı altında kalmayan, duman, serpinti ve gürültüden korunan yerlerde yapılmalı,

·         Açık Yüzme Havuzlarında kumluk alan varsa; havuzdan tamamıyle ayrı olmalı ve kumluk alanda güneşlenenler havuza girmeden duş yapıp, ayak banyosundan geçmeli