Havuz bakımı nasıl yapılır?
      Havuz ve havuz malzemeleri alanında önde gelen firmalardan biri olan SeraPool havuz bakımı için şu önerilerde bulunuyor:

  • Kamuya açık havuzlarda yüzenler hijyenikliğe mutlaka riayet etmelidirler.
  • Yüzme havuzuna güneş yağı ile girilmemeli ve mutlak surette havuza girmeden önce duş yapılarak iyice temizlenilmeli, ayaklar dezenfektanlı sudan geçirilmelidir.
  • Yüzme havuzlarının periyodik bakımları zamanında yapılmalı ve havuz suyu sağlıklı bir ortama kavuşturulmalıdır.
  • Çok kullanıcılı büyük yüzme havuzları haftada bir gün yüzenlere kapatılarak dinlendirilmeli ve haftalık bakım yapılmalıdır.
  • Yüzme havuzlarını kullananların bilgilendirileceği özel bilgi panosunda havuzun bakımını üstlenen firma veya kişilerin isimleri, kullanılan kimyasal maddelerin cinsi ve markaları ile benzeri hususlar yer almalıdır.
  • Havuz suyu kışın boşaltılmamalıdır. Kışın havuzların suyu dolu olarak bırakılmalıdır.
  • Havuza doldurulacak suyun temizliğinin yanı sıra pH değerinin de 7,2 ile 7,6 arasında olmasına dikkat edilmelidir.
  • Havuz suyunun sirküle edilmesine başlanıp dezenfeksiyon için şok dozlama yapıldıktan sonra ancak ertesi gün sudaki kimyasal oranı test kiti ile kontrol edilmeli ve değerler normal ise girilmelidir.