Ürün Kodu : 5223

Ürün Adı : Havuz Bakımı Nasıl Yapılır?

havuz bakımı nasıl yapılır?

.

.

.

.

how to buy naltrexone

naltrexone buy online read

bisoprolol

bisoprolol

zyprexa

zyprexa 07malarhojdensskola.se

buy naltrexone from trusted pharmacy

low dose naltrexone buy

abortion pill side effects

abortion pill over the counter

buy sertraline 100mg online uk

buy sertraline 100mg avonotakaronetwork.co.nz

viagra cena s receptem

viagra

tadalafil generico prezzo

pillola cialis effetti

viagra cena bez receptu

viagra generika carp-fishing.nl

viagra prodej praha

viagra cena heureka

antidepressants citalopram and alcohol

alcohol and antidepressants blackouts

lexapro and weed good

lexapro and weed

viagra cena dr max

viagra prodej praha fem-choice.com

diflucan yeast infection

diflucan and alcohol diflucan 200 diflucan za kandidu

 KLOR VE KLOR ŞOKLAMASI BİLGİLERİ

 Havuz suyu berrak ve şeffaf olsa da bünyesinde hastalık ve enfeksiyonları, geçici bakteri ve virüsleri tutabilir.Bu nedenle içindeki tüm mevcut mikro organizmaları yok etmek için su dezenfekte edilir. Havuz suyunun dezenfeksiyonunda en yaygın olarak kullanılan kimyasal klordur .Havuz suyuna klor ilave edildiğinde bir bölümü sudaki kirleri yok etmede kullanılır. Faydalı klor olarak suda kalan miktar,rüzgar veya yüzücüler tarafından taşınan yeni kirlere karşı etkili olmaya hazırdır.Faydalı dezenfektan serbest klorolarak adlandırılır.Serbest klorun havuz suyunda izin verilen en yüksek konsantrasyonu 3 ppm dir.Serbest klorun yüzücüler vasıtasıyla suya gelen amonyak ile reaksiyonu sonucu meydana gelen ve dezenfektan etkisi olmayan kloraminlere de bağlı klordenir.Sudaki serbest klor ve bağlı klor konsantrasyonları toplamına da toplam klordenir.

Klorun sudaki dezenfeksiyon etkisi dört unsura bağlıdır :

1. Suda bulunan Aktif Klor miktarı (mg/lt cinsinden);

2. Suyun pH derecesi,

3. Serbest klorun sudaki mikroplar ile temas süresi

4. Suyun sıcaklığı

Bu dört unsur özetle;Suda yeterli serbest klor ( 1-3ppm) ,yeterli süre içinde ( en az 30 dk) uygun pH aralığında ( 7,2-7,6 aralığı) ve 26-280 C ısıda uygun dezenfekteyi gerçekleştirir demektir.Suyun pH değeri yükseldikçe klorun dezenfektan etkisi azalır,su ısısı yükseldikçe klor aktivitesi artar ve çabuk kaybolur.

KLOR ÖLÇÜMÜ

Havuz suyunda klor ölçümü yaparken öncelikle Serbest Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor ölçümlemelerinin neler olduğunu öğrenmemiz gerekir.

Serbest Klor ; 

Havuz suyu içinde bakteri ile reaksiyona girmemiş, havuz suyuna girebilecek bakteriyi yok etmek için bekleyen klora , serbest klor denir.

Havuz suyunda 1-3 ppm aralığında serbest klor bulunması gerekir.

Serbest klor DPD1 hapı ile ölçülür. Test kiti içinde klor ölçüm gözüne atılarak eritilen DPD1 hapı klor ölçüm gözünde koyu pembe bir renk oluşmasına sebep olur.

Bağlı Klor ; 

Havuz suyu içinde bakteri ile reaksiyona girmiş ama bakteriyi parçalayamayıp kloramin basamağındaki klor miktarına denir.

Havuz suyunda kabul edilebilir max. bağlı klor miktarı 0.2 ppm dir. Bunun üzerindeki bir oranda mutlaka klor şoklaması yapılması gerekir.

Bağlı klor miktarı = Toplam Klor - Serbest klor  'dir.

Bağlı Klor;

Kuvvetli, tahriş edici klor kokusuna,

Göz yanması ve tahrişine

Klorun dezenfektan etkisinde azalmaya sebep olur.

Bağlı Klor Oluşumu

Suya Amonyak ( NH3)

•Ham sudan

•Yüzücülerin terlemesinden (yoğun kullanım)

•İdrardan

•Bakterilerin kimyasal yapısından

•Yosunların kimyasal yapısından

vs.giriş yapmaktadır.Serbest klor, bakterileri öldürmek ve NH3’ü oksitlemek için amonyak ile reaksiyona girer ve bağlı klor oluşur.Basit olarak Bağlı Klor ÖLÜ BAKTERİ olarak tanımlanabilir.

Toplam Klor ; 

Havuz suyunda serbest klor ile birlikte bağlı klor oranının toplamına denir.

Toplam klor miktarı ölçümü, DPD1 ile yapılan Serbest Klor ölçümünden sonra klor ölçüm gözündeki aynı suyun içine DPD3 hapı atılarak yapılan ölçüm değeridir.

Eğer suda Bağlı klor yok ise DPD3 ile yapılan ölçüm ile DPD1 ile yapılan ölçüm aynı sonucu verecektir.

Sıvılı test kitlerinde kullanılan sıvı rejantı OrtoTolidin maddesidir. Bu rejant direkt olarak havuz suyundaki Toplam Klor miktarını göstermektedir. Oysa bizim için önemli olan havuza gelecek bakteriyle savaşacak Serbest Klor miktarı ve her türlü iritasyona sebep olan bağlı Klor miktarlarının bilinmesidir. OrtoTolidin ile yapılan Toplam Klor miktarının ölçülmesi, bizi havuzda yüksek klor var zannı ile yanıltabilir. Klor ölçümü için DPD1  ve DPD3 rejantları kullanılarak yapılacak ölçümler, sağlığımız için çok önemlidir.

Bağlı klor = DPD3 - DPD1  ( Bu oran 0.2 ppm'i geçmemelidir. Aksi halde klor şoklaması yapılması gerekir.)

KLOR ŞOKLAMASI NASIL YAPILIR

ŞOKLAMA

Havuz suyuna aşağıda belirtilen durumlarda klor şoklaması yapılır.

1.Havuza ilk kez su doldurulduğunda

2.Havuza yüklü miktarda su eklendiğinde

3.Havuz suyu kötüleşmişse

   a. Yosun oluşumu

   b.Bulanık su

   c.Kahverengi (demir içerikli) su

   d.Siyah-kahve renk ( mangan içerikli) su

4.Bağlı klor miktarı 0,2 mg/lt oranını aşmışsa havuz suyuna şoklama yapılır.

5.Şok klorlamada klor değeri normale dönene kadar havuz kullanılmamalıdır.(en az 12 saat)

Şoklamagünlük havuz ihtiyacının en az 4 katı dozajda uygulanır.Stabilizatörlü klor kullanılan havuzlarda  stabilizatör seviyesinin artmaması için stabilizatörsüz klorla ( kalsiyum hipoklorit veya sıvı klor)) şoklama yapılır.

Havuza klor şoklaması yapılmadan önce pH 'ın 7.0 ile 7.4 aralığında olması gereklidir. Bundan dolayı önce pH ayarlanmalı sonra klor şoklaması yapılmalıdır.

Klor şoklamasında kullanılacak klorun muhteviyatının bir önemi yoktur. Önemli olan pH'ı ayarlanmış havuz suyuna günlük kullanılması gereken klorun en az 4 katının verilmesidir.

Klor şoklaması yapılırken belirlenecek şok klor miktarının hesaplanmasında kullanılan bir diğer metot ise Bağlı klor miktarının 10 katı olarak hesaplama yapmaktır.

HAVUZ BAKIM TEMİZLİK KİMYASALLARI ÇEŞİTLERİ KULLANIMI VE ÖZELLİKLERİ

1) YOSUN ÖNLEYİCİ:
 
Bu kimyasal haftalık olarak havuza ilave edilir. Amacı yosun oluşumunu bertaraf edilmesi için kullanılır.
Konsantrasyonu oranında etikette belirtildiği hesaplama üzerine kullanılır
 
2) TOPAKLAYICI:
 
Bu kimyasal haftalık olarak havuza ilave edilir. Havuz suyunda bulunan küçük partikülleri birbirine yapıştırıp daha büyük ve ağır madde olmasını sağlar. Amacı askıda duran ve havuz suyunun görünümünü bozan küçük partikülleri tabana indirmektir.
Konsantrasyonu oranında etikette belirtildiği hesaplama üzerine kullanılır
 
3) YÜZDÜRÜCÜ:
Bu kimyasal haftalık olarak havuza ilave edilir. Amacı askıda duran ve havuz suyunun görünümünü bozan küçük partikülleri yüzdürerek filtreden geçemeyecek büyüklükte tutmaktır.
Konsantrasyonu oranında etikette belirtildiği hesaplama üzerine kullanılır.
 
4) TOZ KLOR 56 ( STABİLİZATÖRLÜ):
 
Bu kimyasal günlük olarak havuza ilave edilir.4 saat de bir ölçümü yapılır. Amacı havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamadığı hastalık yapabilecek bakterilerin bertarafı ve hijyenik şartların devamlılığı için kullanılır.
İdeal seviye sağlık bakanlığı standardı 0.3 -0.6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0.6 – 1.2 Aralığına kadar kullanılabilir. Ton başına 2 ile 3 gr değer baz alınarak dış etkenlere ve havanın durumuna göre ilave edilir.
 
5) SIVI KLOR (STABİLİZATÖRSÜZ) :
 
Bu kimyasal günlük olarak havuza ilave edilir. Dozaj sisteminde kullanılması uygundur. Ayrıca stabilizatörsüz yani içeriğinde siyanürik asit barındırmadığından kapalı havuzlarda özellikle tercih edilir. Kapalı havuzlar için ideal kimyasaldır. Kokuya neden olmadığından mekânın havasının ağırlaşmasını önler. 4 saat de bir ölçümü yapılır. Amacı havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamadığı hastalık yapabilecek bakterilerin bertarafı ve hijyenik şartların devamlılığı için kullanılır.
İdeal seviye sağlık bakanlığı standardı 0,3 -0,6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0,6 – 1,2 Aralığına kadar kullanılabilir. Ton başına 12 ile 20 mlt değer taban alınarak dış etkenlere ve havanın durumuna göre ilave edilir.
 
6)TOZ KLOR 90( STABİLİZATÖRLÜ):
 
 Bu kimyasalın kış aylarında kullanılması uygundur. Amacı havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamadığı hastalık yapabilecek bakterilerin bertarafı ve hijyenik şartların devamlılığı için kullanılır.
İdeal seviye sağlık bakanlığı standardı 0.3 -0.6 ppm dir. Fakat sosyal tesislerde 0,6 – 1,2 Aralığına kadar kullanılabilir. Ton başına 1 ile 2 gr değer baz alınarak dış etkenlere ve havanın durumuna göre ilave edilir.
 
 7) ŞOK KLOR:
 
Bu kimyasal gerektiğinde havuza ilave edilir. Amacı havuz suyunda bulunan ve filtrenin tutamadığı hastalık yapabilecek bakterilerin bertarafı ve hijyenik şartların devamlılığı için suyun yüksek konsantrasyonda şoklama amaçlı kullanılır.
  
8) PH- , PH + :
 
Bu kimyasallar ölçüm ile gerekirse günlük olarak havuza ilave edilir.4 saat de bir ölçümü yapılır. Amacı havuz suyunun asitik ve bazik durumunu insan vücuduna göre ayarlanmasıdır.
7.2 – 7.6 arası ideal seviyedir.100 ton suya 1 ppm düşürmek veya yükseltmek için 1 kg sulandırarak uygulanır.
 
 
9) FİLTRE TEMİZLEYİCİSİ:
 
Bu kimyasal kum filtresinde biriken yağlanma ve kumdaki taşlaşmayı önlemek için sezon başlarında veya gerekli olduğu şartlarda sezon içinde kullanılabilecek temizlik ürünüdür. Amacı filtreyi temizleyerek arıtmanın daha sağlıklı olmasını sağlamaktır.
 
10) AYAK DEZENFEKTANI:
 
Bu kimyasal havuz alanının giriş noktasında ayak havuzu denilen en az 15 cm derinliğindeki bölüme her gün değiştirilerek kullanılır. Amacı havuzunu kullanan yüzücülerin ayaklarındaki mantar gibi mikroorganizmaları havuz çevresine ve havuz suyuna ulaşmadan bertaraf edilmesini sağlar.
 
11) PARLATICI:

 
Bu kimyasal haftalık olarak havuza ilave edilir. Amacı havuz suyunu daha parlak ve canlı gözükmesini sağlamaktır. Üzerinde bulunan etiketteki hesap cetveline göre kullanılır.
 

Yorum Yazın

Değerlendir: